Gunita ni Yolanda

Pinoy Transplant in Iowa

Isang taon na pala ang nakakaraan nang tumahak at rumagasa si Yolanda (international name: Haiyan) sa Pilipinas, lalo na sa lugar ng Tacloban. Ito ang pinakamalakas na bagyo na lumapag sa lupa sa kasaysayan ng mundo. Libo-libong mga tao ang napahamak at milyon-milyon iba pa ang naapektuhan.

Isang taon na ang nakalipas mula nang ating maging bukang bibig ang super typhoon at storm surge. Sangayon sa aking mga nakausap at nakasalamuhang mga survivors, kung naintindihan lang daw nila na ang storm surge ay parang tsunami, ay marami raw sanang tao ang lumikas sa tabi ng dagat bago humagupit ang bagyo, at marahil ay hindi ganoong karami ang mga namatay.

Isang taon na rin ang nagdaan mula nang tayo ay malagay sa spotlight sa harap ng buong mundo, matapos tayong sagasaan ng bagyong Yolanda. Lumipad sa Pilipinas si Anderson Cooper, isang kilalang CNN reporter, at doon niya inilantad ang kalunos-lunos at kaawa-awang kalagayan…

View original post 246 more words

Encourage support by leaving a message -

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s